TSMC удължава 16 nm време за изпълнение, възможно, защото Fab е залятаTSMC has increased its 7 nm delivery time by as much as three times because of extra demand from customers who want their products made on 7 nm manufacturing process. While we thought the struggles with the delivery of 7 nm will only be present for that node, it turns out that TSMC is facing some issues with the delivery of its 16 nm node as well.

Няма ясна информация защо TSMC има проблеми, отговарящи на търсенето на своя 16 nm възел, точно сега. Причината може би е, че голям брой производители все още проектират и произвеждат своите продукти на 16 nm, тъй като това е доста по-евтино от по-малките възли, така че 16 nm производствените мощности могат да бъдат 'претоварени'. Друга възможна причина е, че продукцията на вафли се сблъсква с някои проблеми, които сега засягат както времето за доставка на 7 и 16 nm възел, което се удължава. Това може да бъде всичко - от малко прекъсване на електроенергията до голям проблем като замърсяване на чисти помещения, където се правят процесори.
Source: DigiTimes