Водещата в отрасъла глобална SSD кеш технология на QNAP осигурява най-добра възвръщаемост на инвестициитеQNAP Systems, Inc. (QNAP) recently revealed and promoted the use of global SSD cache acceleration for both basic and enterprise users. Compared with similar products on the market, QNAP's global SSD cache acceleration technology can share a single SSD volume/RAID with all volumes/iSCSI LUNs for a read-only or read-write cache. When configuring relevant settings there are no service interruptions and users can flexibly balance efficiency and capacity needs. With these industry-leading advanced design and technologies, QNAP is an ideal choice for obtaining greater benefits with a lower TCO (total cost of ownership).

Глобалната технология за ускоряване на кеша на SSD кеша на QNAP позволява на потребителите да ускоряват всички обеми / LUN в NAS с минимален брой SSD. Тази технология за спестяване на разходи позволява на потребителите да избират ефективна комбинация от HDD с голям капацитет и високоскоростни SSD за персонализирано решение. Освен това конфигурирането на настройки за QNAP глобалния кеш на SSD няма да прекъсне NAS услугите, като по този начин се гарантира 24/7 непрекъсната среда. Предлаганите от конкурентите технологии за кеш често изискват множество SSD за кеширане на много томове / LUN. Например, кеширането на N (брой) обеми / LUN изисква инсталиране на NAS на равен брой (N) SSD дискове. Това не само изисква множество дискови заливи (намаляване на общия капацитет на системата), но и води до по-високи разходи за настройка. Ограниченията на дизайна на такива технологии могат също да доведат до прекъсвания на услугата при конфигуриране на услугата кеш. Това са огромни неудобства за ИТ персонала. Множество QNAP NAS модели предлагат многостранни опции за инсталиране на SSD. QNAP предлага и QM2 PCIe карта за инсталиране на M.2 SATA / NVMe SSD в QNAP NAS.

Discover the QNAP Global SSD Cache Acceleration Technology at https://www.qnap.com/solution/ssd-cache/en/index.php