JEDEC казва, че DDR5 Standard Development бързо се развива: ETA, 2018