Китай намалява вносни тарифи за някои американски технологии, които могат да повлияят на цените на електронните стокиChina announced that it will reduce import tariffs on several U.S. commodities, including certain kinds of technology. This is a sign of easing tensions between the United States and China on its devastating trade-war waged between 2017-19 that wiped billions of Dollars of value from the capital markets and saw increases in prices of goods around the world. The exhaustive list of 859 commodities covers raw materials for a variety of polymers and plastics found in consumer durables, raw materials for energy storage devices, certain kinds of semiconductor manufacturing equipment, photo and video imaging equipment (camera components), LCD and OLED display components. There are hundreds of other commodities from other industries, covering food, industrial automation, and agriculture.

Елементите от актуализирания списък на тарифите за внос в Китай възлизат на около 389 милиарда щатски долара годишна търговия, или около 18 процента от годишния внос на Китай. Очаква се намалението на тарифите за внос не само да е от полза за американските износители за Китай, но и да стимулира подобно намаляване на тарифите за внос от САЩ в отговор. Китай има ненаситен апетит за оборудване на фотоапарати и намали вноса на OLED и някои съоръжения за производство на полупроводници, които биха могли да имат намален ефект върху технологичната индустрия. Намерете пълния график на стоки с актуализирани тарифи за внос тук. Машинно сме превели съответните страници в екранните снимки по-долу.
Source: Bloomberg