AMD ZEN CPU комплекси Неделими, не очаквайте 6-ядрен Ryzen: ReportIn what could be a blow to budget-conscious PC builders, reports are emerging that the quad-core CCX (CPU complex) units that make up Ryzen processors (and upcoming APUs that use them), are indivisible. This means that the 'Summit Ridge' silicon can either be configured as full-fledged eight-core parts, or quad-core parts (one CCX) disabled. The likelihood of cost-effective 6-core parts seems slim.

AMD ще продължи да продава силикона „Summit Ridge“ с марката Ryzen в три степени - SR7 (отгоре), SR5 (в средата) и SR3 (входно ниво), но SR5 може да не обозначава по-рано слуховата 6-ядрена конфигурация. Вместо това, SR7 може да посочи осем ядра и SMT (многонишкови), което работи до 16 логически процесора; SR5 може да обозначава осем ядра минус SMT (осем ядра, осем нишки), а SR3 може да обозначава четириядрен с SMT (четири ядра, осем нишки). SR7 и SR5 разполагат с пълните 16 MB кеш на L3, докато SR3 разполага с 8 MB. И трите степени са „отключени“, тъй като разполагат с отключени мултипликатори на базовия часовник, което прави овърклока лесно. Sources: PCGH, Zolkorn