AMD процесори, имунизирани срещу уязвимостта на SPOILER: изявление на компаниятаSPOILER, short for Speculative Load Hazards Boost Rowhammer and Cache Attacks (not sure how that abbreviates), is the latest in the long line of security vulnerabilities preying on imperfections in speculative-execution capabilities of modern processors, which surfaced early March, and affects all Intel processors. The vulnerability exploits the speculative nature of loading data from main memory to a CPU register. Intel has yet to assign a CVE to SPOILER, and hasn't yet released its own documentation on possible mitigation.

Междувременно, конкурентният AMD представи изявление, че неговите процесори са присъщи имунизация на SPOILER поради коренно различен дизайн за управление на паметта. „Ние сме запознати с доклада за нов експлоатационен обект за сигурност, наречен SPOILER, който може да получи достъп до информация за частичен адрес по време на операции с натоварване. Вярваме, че нашите продукти не са податливи на този проблем поради уникалната ни процесорна архитектура. Експлоатацията SPOILER може да получи достъп до информация за частичен адрес над бит на адрес 11 по време на операции за зареждане. Вярваме, че нашите продукти не са податливи на този проблем, тъй като процесорите на AMD не използват частични съвпадения на адреса над бит на адрес 11 при разрешаване на конфликти при натоварване “, пише в съобщението на компанията.
Source: AMD